Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny

Aktivity centra

Výzkumné centrum pro církevní a náboženské dějiny vzniklo na konci roku 2018 při Historickém ústavu AV ČR, v. v. i. jako otevřená platforma sdružující badatele, kteří se zabývají církevní a náboženskou tematikou českých zemí, a to bez ohledu na časové vymezení jejich výzkumu. Primárním zaměřením centra jsou dějiny křesťanství a náboženského prostředí v západokřesťanském náboženském a společenském prostoru. Dějin jiných náboženství se činnost centra dotýká především v těch případech, kdy lze sledovat jejich historické interakce s křesťanským prostředím. Vzhledem k současné roztříštěnosti výzkumu uvedené problematiky v České republice je jedním z cílů této instituce také zprostředkovávat a podporovat komunikaci mezi jednotlivými odborníky a pracovišti, navazovat mezinárodní spolupráci, rozvíjet mezioborový dialog a prohlubovat vzájemnou informovanost o projektech a tématech bádání v současné české historiografii. Centrum je rovněž připraveno pomáhat zájemcům s koordinací různých projektů. Jeho úkolem je i přímá podpora tohoto bádání, a to hlavně prostřednictvím odborných tematicky zaměřených setkání, případně v budoucnu i publikační činnosti.

Vedoucí centra

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Zástupci vedoucího

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 

Tajemník

Mgr. Vojtěch Večeře

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
centrum.cnd@email.cz

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací