Nakladatelství Historický ústav

Nakladatelství Historického ústavu bylo jako samostatná organizační jednotka založeno na počátku 90. let 20. století. Poskytuje zázemí pro vydávání periodik i neperiodických publikací a zajišťuje rovněž smluvní vztahy s domácími i zahraničními institucemi a vydavatelskými domy, s nimiž ústav spolupracuje na vydávání výstupů vědecké činnosti. Historický ústav pravidelně vydává sedm odborných recenzovaných časopisů: Český časopis historický (vychází čtyřikrát ročně; se zaměřením na obecné bádání o českých a světových dějinách); Slovanský přehled (třikrát ročně; se zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy), Mediaevalia Historica Bohemica (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny středověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje); Folia Historica Bohemica (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny raného novověku v kontextu středoevropského a evropského vývoje); Moderní dějiny (dvakrát ročně; se zaměřením na dějiny 19. a 20. století), Historická geografie (dvakrát ročně; se zaměřením na historickogeografický a kartografický výzkumu) a Bolletino dell’Istituto Storico Ceco di Roma (jedenkrát za dva roky; nabízí zejména studie, které vznikly na základě činnosti a výzkumu zprostředkovaného Českým historickým ústavem v Římě). První tři zmiňované tituly jsou v současné době indexovány databází Scopus. Vedle periodických titulů zajišťuje Nakladatelství rovněž vydávání několika edičních řad, které pokrývají produkci monografií, sborníků, pramenných edic, encyklopedií a specializovaných bibliografických, biografických a kartografických děl vznikajících na základě výzkumné činnosti Historického ústavu. Celková produkce vědeckých titulů neperiodického charakteru, vydaných Nakladatelstvím samostatně nebo ve spolupráci s významnými domácími vydavateli vědecké literatury (např. Academia, Karolinum, Nakladatelství lidové noviny), dosahuje cca 15 publikací ročně.

Periodika Historického ústavu lze zakoupit na e-shopu, případně objednat prostřednictvím:

Jana Kozohorská
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9

tel.: +420 225 443 233
e-mail: j.kozohorska@hiu.cas.cz

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací