Výběrová bibliografie 2015–2020 (monografie)

SEMOTANOVÁ, E.; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.; JANATA, T.; SEEMANN, P.; BENDA, J.; CAJTHAML, J.; HALDKÝ, L.; KOPAČKA, L.; KRAFL, P.; KUKLÍK, J.; KŮRKA, P.; KYNCL, V.; NĚMEČEK, J.; VILÍMEK, T.; VORÁČEK, E.; ZIMOVÁ, R., Frontiers,
massacres and replacement of populations in cartographic representation: case studies (15th–20th centuries),  Historický ústav, Praha 2015.

SEMOTANOVÁ, E.; BURDA, T.; GŁADKIEWICZ, R.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z.; MALICKI, J.; MARTÍNEK, J.; OSOBA, P., Kladsko. Historickgeoografický lexikon.
Historický ústav, Praha, Kłodzko, Wrocław 2015.

GŁADKIEWICZ, R.; LATOCHA, A.; SEMOTANOVÁ, E. (eds.): Słownik nazw miejscowości Ziemi Kłodzkiej. ARGI, Praha, Kłodzko, Wrocław 2015.

SEMOTANOVÁ, E.; CAJTHAML, J. (eds.), Akademický atlas českých dějin, Praha, Academia 2014, 2. vydání Academia, Praha 2016. 

BIČÍK, I.; BURDA, T.; FLIEGER, M.; HORČÁKOVÁ, V.; HORŇÁKOVÁ, L.; CHODĚJOVSKÁ, E.; KAŇKA, J.; KUPKOVÁ, L.; KREJČÍ, J.; LANGOVÁ, A.; MAREK, M.; POKLUDA, Z.; SLADKOWSKI, M.; ŠEVEČEK, O.; ŠIMŮNEK, R.; ŠRÁMEK, P.; VALŮŠEK, D.; VYSKOČIL, A., Historický atlas měst České republiky, svazek č. 28 – Zlín, Historický ústav, Praha 2015.

CHODĚJOVSKÁ, E; SEMOTANOVÁ, E.; ŠIMŮNEK, R., Historické krajiny Čech. Třeboňsko - Broumovsko - Praha. Praha, Historický ústav 2015.

TALICH, M.; SEMOTANOVÁ, E.; AMBROŽOVÁ, K.; ANTOŠ, F.; BÖHM, O.; HAVRLANT, J; CHODĚJOVSKÁ, E.; SOUKUP, L.; ŠIMŮNEK, R.; Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánům atlasů a glóbů, Praha, Historický ústav 2015. 

ČERVENÁ, R.; DVOŘÁK, T.; VYSKOČIL, A. (eds.), Jak psát dějiny velkých měst? Archiv města Brna, Brno 2016. 

SEMOTANOVÁ, E.; CÍLEK, V.; DRAGOUN, Z.; FROLÍK, J.; CHODĚJOVSKÁ, E.; KUPKA, V. - LUTOVSKÝ, M., Praha: Ottův historický atlas (Krajina města). Praha, Ottovo nakladatelství, 2016. 

BERAN, Z.; BIČÍK, I.; BURDA, T.; CHODĚJOVSKÁ, E.; KABRDA, J.; KOHOUT, J.; KUČA, K.; MUSIL, F.; PROKOP, J.; SEMOTANOVÁ, E.; ŠIMŮNEK, R.; ŠTYCH, P.; TŮMOVÁ, M.; WOITSCHOVÁ, K., Historický atlas měst České republiky, svazek č. 29 – Nový Bydžov, Historický ústav, Praha 2017.

SEMOTANOVÁ, E.; CHROMÝ, P.; KUČERA, Z., Historická geografie. Tradice a modernita, Historický ústav, Praha 2018.

ŠIMŮNEK, R., Obraz šlechtického panství v Čechách 1500–1750, Historický ústav, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2018.

SEMOTANOVÁ, E., Vyprávěné krajiny, Historický ústav, Praha 2018.

VYSKOČIL, A.; SVITÁK, Z., Křenová. Příběh brněnské ulice, Archiv města Brna, Brno 2018.

BURDA, T.; JUNEK, D.; KONEČNÝ, S.; KUČA, K.; MUSIL, F.; SEMOTANOVÁ, E.; ŠIMŮNEK, R; ŠTYCH, P.; VOJTÍŠKOVÁ, J.; VOSTŘELOVÁ, R.; ŽEMLIČKA, J., Historický atlas měst České republiky, svazek č. 30 – Polička, Historický ústav, Praha 2019.

SEMOTANOVÁ, E.; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z.; MOČIČKOVÁ, J.; CAJTHAML, J.; SEEMANN, P.; BLÁHA, J. D.; NĚMEČEK, J.; SOUKUP, P.; ZIMOVÁ, R.; BURDA, T.; VAŇKOVÁ, Z.; JÍLKOVÁ, P.; JANATA, T.; ŠTYCH, P.; PALUBA, D.; FIALOVÁ, D.; STARÁ, L.; CEHÁK, V.; PADEVĚT, J.; NĚMEČKOVÁ, D.; HAVLÍČEK, J.; LEDECKÁ, K.; VILÍMEK, T.; KUČERA, Z.; KUČEROVÁ, S. R.; BOUKAL, R.; MARTÍNEK, J.; FÁBER, M.; ŠANTRŮČKOVÁ, M., Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století, Historický ústav, Praha 2019.

BURDA, T.; CAVRNOCH, J.; DOUBRAVA, D.; FIEDLER, G.; KUČA, K.; MERTLÍKOVÁ, O.; MUSIL, F. ; SEMOTANOVÁ, E.; SLAVÍK, J.; ŠIMŮNEK, R.; ŠTYCH, P.; TICHOMIROVOVÁ, E.; VOJTÍŠKOVÁ, J.; WOITSCHOVÁ, K. ; ŽEMLIČKA, J., Historický atlas měst České republiky, svazek č. 31 – Jaroměř, Historický ústav, Praha 2020. 

SEMOTANOVÁ, E. (ed.), Hranice v krajinách, Praha, Historický ústav-Academia 2020.