Visegrad Grants

Název projektu: V4 letní škola hospodářských dějin v Praze 2023

Poskytoval: Visegrad Fund
Doba trvání: 1. 6. 2023–31. 10. 2023
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 
Spoluřešitelé: Historický ústav Slovenskej akadémie vied; Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk EkonomicznychEötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcséczettudományi Kar, Történeti Intézet 

The project aims to establish a platform for young and senior economic historian to meet and share their experience and to enter the international academic mainstream. By organizing the PhD Summer School in Economic History, the project focuses on the incorporation of the V4 historiographies of economic history to the international networks, encouraging the young generation of economic historians to enter an international scene and to take part in an open academic discussion.