Oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin

Zaměření oddělení

Oddělení je zaměřeno na zkoumání tří navzájem provázaných dimenzí moderních dějin souvisejících s perspektivou transnacionálních a intelektuálních konceptů: jednak na výzkum formativních vzorců a strukturálních proměn evropského politického myšlení, jednak na sledování vývoje diplomatických sítí a mezinárodního systému, a v neposlední řadě i na výzkum proměn kolektivní (sebe)identifikace v evropském prostoru. Z hlediska „glokálních“ přístupů je činnost oddělení vymezena zejména zkoumáním českého, polského a širšího středoevropského prostoru, jakož i sledováním transnacionálních perspektiv v prostředí Balkánu a východní Evropy. Členové oddělení usilují o uplatnění konceptuálních a interdisciplinárních metod z ranku filosofie, politologie, antropologie či sociologie stejně jako o posilování optiky intelektuálních a transnacionálních dějin v oblasti tzv. „třetí role“, tedy v popularizačním i vzdělávacím prostředí.

Hlavní výzkumné projekty

  • Československá zahraniční politika v kontextu vývoje mezinárodního systému
  • Politické myšlení a ideologie střední Evropy
  • Střední Evropa mezi demokracií a totalitou: modernita, gender, násilí a paměť
  • Kolektivní identita a interetnické vztahy ve středoevropském a balkánském prostoru

Ediční řady

  • Dokumenty československé zahraniční politiky
  • Programy politických stran

Periodika oddělení

  • Slovanský přehled
  • Moderní dějiny

Významné projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: AV ČR
| Trvání projektu: 2024–2025
Česko-německo-židovské soužití v Třešti 1939–1945. Nacistická diktatura ve vzpomínkovém prostoru maloměsta
V letech 1939–1946 bylo město Třešť podobně jako celé území protektorátu Čechy a Morava zasaženo nacionálně-socialistickou...
Více