Vztahy mezi Svatým stolcem a Československem v letech 1945–1950. Od obnovení diplomatických vztahů po vypovězení posledního diplomatického zástupce Vatikánu

přednáška, Pro veřejnost i odborníky
6. 12. 2023
Přednáškový sál, Papežská kolej Nepomucenum, Via Concordia 1, Řím

Český historický ústav v Římě a papežská kolej Nepomucemum si Vás dovolují pozvat na přednášku Vztahy mezi Svatým stolcem a Československem v letech 1945–1950. Od obnovení diplomatických vztahů po vypovězení posledního diplomatického zástupce Vatikánu doc. PhDr. Jitky Jonové, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta), která se uskuteční 6. 12. 2023 v přednáškovém sále papežské koleje Nepomucenum (Via Concordia 1, Řím).

Pozvánka

Všechny události
přednáška, Pro veřejnost i odborníky
6. 12. 2023
Přednáškový sál, Papežská kolej Nepomucenum, Via Concordia 1, Řím