Svět ve škole aneb studijní cesty jako součást vzdělávání. Proměny pedagogického vědění, školního kurikula a profesního rozvoje učitelů a učitelek

konference, Pro odborníky
20. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze – Valdštejnská 20, Praha 1

Mezinárodní konferenci Svět ve škole aneb studijní cesty jako součást vzdělávání. Proměny pedagogického vědění, školního kurikula a profesního rozvoje učitelů a učitelek, kterou pořádají Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Historický ústav AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Karlova v Praze, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Hochschule Alanus Mannheim, Univerzita Augsburg, Humboldt Universität Berlin a Univerzita Palackého v Olomouci, se bude konat 20.–21. června 2024 v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského.

Program

Cestovatelské výpravy za poznáním představují důležitou součást utváření jak středověké vzdělanosti, tak i moderní pedagogiky, výchovy, didaktiky, ale i samotného osvícensky a moderně založeného pojetí vzdělávání. Studijní cesty iniciovaly vznik mnoha vzdělávacích koncepcí a inspirativních a inovativních školských vzdělávacích programů, za nimiž stáli mimořádně aktivní reformní učitelé a pedagogové (cestovatelé) – muži i ženy.

Výsledky badatelských cest či romantického hledání „zapomenutých“ míst, kulturou „nedotčených“ civilizací se promítaly do vzdělávacích obsahů a mnoha didaktických pomůcek. To ostatně dokládají bohaté sbírky pedagogických muzeí v Evropě, které dnes nabízí nejen historickou řadu učebnic, didaktických školních obrazů, časopisů, ale i cestovatelských deníků a cestovních zpráv. Právě analýza a reflexe těchto sbírek by měla stát, mimo jiné, v centru pozornosti jednotlivých konferenčních příspěvků.

Z konference je plánováno publikování vybraných příspěvků ve vědeckém odborném časopise (SCOPUS) Historia scholastica (po úspěšném recenzním řízení), popřípadě odborné knižní publikace.

Všechny události
konference, Pro odborníky
20. 6. 2024 – 21. 6. 2024
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze – Valdštejnská 20, Praha 1