Land use – Kultivace – Devastace. Krajina versus domácnost v minulosti

workshop, Pro odborníky
9. 10. 2024
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9

Mezioborový workshop Land use – Kultivace – Devastace. Krajina versus domácnost v minulosti, pořádaný Historickým ústavem AV ČR a Výzkumným centrem Dvory a rezidence HÚ AV ČR, se bude konat 9. řijna 2024Historickém ústavu AV ČR, Prosecká 809/76 (190 00 Praha 9). Workshop je pořádán v rámci projektu Land use a udržitelná domácnost v době předmoderní programu Strategie AV 21, Anatomie evropské společnosti

Program

Mezioborový workshop se zaměří na využívání krajiny v každodenním životě předků jako elementárního zdroje pro fungování domácností všech sociálních vrstev. Východiska pro kladení otázek ve vztahu člověk – domácnost – krajina zohledňují základní lidské potřeby, které domácnosti pokrývaly v každé době. Za tyto potřeby považujeme: bezpečí, stravu, ošacení. Jejich pokrytí spočívalo ve využívání přírodních zdrojů, a to různými způsoby a formami. Např. zisk stavebního materiálu (dřeva, kamene), živočišné či rostlinné stravy, nebo živočišných a rostlinných vláken výrazně ovlivňovaly ráz a vývoj krajiny v mnoha ohledech. Otázky spojené se zásahy do krajiny (resp. životního prostředí) pro zlepšení a zachování životních podmínek tak mají přímý vztah k definování udržitelných přístupů, jež si klademe i v současnosti. Jak dalece takové zásahy či využívání krajinu a domácnost – a v konečném důsledku společnost – ovlivňovaly, bude předmětem hlavních okruhů zasedání:

  1. Pěstování a využití rostlin
  2. Chov zvířat a jeho vývoj
  3. Zdroje energie
  4. Suroviny a obchodní komodity
  5. Vztah krajiny a civilizace

Cílem setkání bude rovněž vytvoření mezioborové platformy Historical and Environmental Household Studies Network (HEHSN).

Organizátoři:
doc. PhDr. Dana Dvořáčková-Malá, Ph.D., Historický ústav AV ČR (dvorackova@hiu.cas.cz)
Ing. Mgr. Michal Vokurka, Ph.D., Historický ústav AV ČR (vokurka@hiu.cas.cz)
Mgr. Bc. Zuzana Vařáková, Historický ústav AV ČR a Přírodovědecká fakulta UK (varakova@hiu.cas.cz)
Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D., Historický ústav AV ČR (sterneck@hiu.cas.cz)

Kontaktní adresa: Mgr. Bc. Zuzana Vařáková (varakova@hiu.cas.cz)

Všechny události
workshop, Pro odborníky
9. 10. 2024
Historický ústav AV ČR, Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9