Korupce – klientelismus – krize v Evropě 1789–1989

konference, Pro veřejnost i odborníky
19. 9. 2024 – 20. 9. 2024
kongresový sál, Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

Mezinárodní konference Korupce – klientelismus – krize v Evropě 1789–1989 se bude konat v Národním archivu 19.–20. září 2024

Navazuje na aktivity, které byly řešeny v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace.“ Konferenci předcházel workshop, který proběhl 15. 3. 2024. Zabýval se zejména koncepčními a metodologickými otázkami zkoumané tematiky.

Blíže tisková zpráva.

V předcházejících konferencích jsme věnovali pozornost otázce stabilitě společnosti, její koheze, její připravenosti odolávat destabilizujícím tlakům zejména v období krizí. Na letošní  konferenci se soustředíme na téma místa korupce, klientelismu, paternalismu v širších společenských souvislostech ve vztahu ke krizi. V prostředí krize se uvedeným škodlivým společenským jevům daří spolu s ostatními faktory rozrušovat stabilitu systému, což v extrémních situacích může vést až k jevům sociální anomie a její gradaci.

Call for Papers

Zájemci se mohou registrovat do 1. června 2024 na e-mailové adrese:
david.hubeny@nacr.cz

V přihlášce uveďte, prosím, název vystoupení a abstrakt do 1000 znaků včetně mezer, dále prosíme o sdělení místa Vašeho působení a stručného vědeckého životopisu (do 10 řádků).

Organizátoři konference si vyhrazují právo výběru příspěvků pro konferenční program. Přihlášení budou informováni do 30. června 2024, zda byly přijaty návrhy jejich příspěvků a seznámeni s pracovní podobou programu.

Přednesené příspěvky, které projdou recenzním řízením, budou publikovány v anglojazyčné kolektivní monografii nebo ve Sborníku archivních prací vydávaném společně Národním archivem a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Konferenční jazyky: Čeština, angličtina, němčina (bez překladu)

Všechny události
konference, Pro veřejnost i odborníky
19. 9. 2024 – 20. 9. 2024
kongresový sál, Národní archiv, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4