Ex superne providencia maiestatis: Pracovní zasedání u příležitosti 680. výročí povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a souběžného založení biskupství v Litomyšli

konference, Pro odborníky
17. 10. 2024 – 18. 10. 2024
Ekumenická kaple – konferenční sál, Zámecký pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl

Konferenci Ex superne providencia maiestatis:  Pracovní zasedání u příležitosti 680. výročí povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a souběžného založení biskupství v Litomyšli pořádá Historický ústav AV ČR, v. v. i. a Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl (ve spolupráci se Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli a Regionálním muzeem v Litomyšli). Bude se konat od 17. do 18. řijna 2024 v konferenčním sále Ekumenické kaple v Litomyšli (Zámecký pivovar, Jiráskova 133).

Bulou papeže Klimenta VI. začínající slovy „Ex superne providencia maiestatis“, vydanou dne 30. dubna 1344 v Avignonu, došlo k povýšení pražského biskupství na arcibiskupství a k souběžnému založení nového sufragánního biskupství v Litomyšli. Setkání odborníků k výročí vydání této buly se zaměří na několik badatelských okruhů týkajících se pozdně středověké církevní správy, liturgických a kulturních aspektů zřízení samostatné české církevní provincie a dalších příbuzných témat. Smyslem konference má být představení aktuálních badatelských témat (jež jsou na daném poli v současnosti zpracovávána), odborná diskuse a připomínka jedné z nejdůležitějších historických událostí správního i politického vývoje české církve.

Call for Papers

Návrhy referátů obsahující název příspěvku a krátkou anotaci, prosím, zasílejte nejpozději do konce května 2024 na e-mailovou adresu vecere@hiu.cas.cz.

Jednacím jazykem konference je čeština (případně slovenština, angličtina či němčina)

Všechny události
konference, Pro odborníky
17. 10. 2024 – 18. 10. 2024
Ekumenická kaple – konferenční sál, Zámecký pivovar, Jiráskova 133, Litomyšl