Dějiny ve veřejném prostoru IV. Paměť pod tlakem Napětí, konflikty, katarze

konference, Pro veřejnost i odborníky
17. 10. 2024 – 18. 10. 2024
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Historický ústav AV ČR, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Národní muzeum a spolek Antikomplex pořádají ve dnech 17. a 18. října 2024 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem fórum Dějiny ve veřejném prostoru IV. Paměť pod tlakem Napětí, konflikty, katarze.

Paměť bez konfliktů, rozdílných perspektiv a neustálých proměn neexistuje. V posledních letech na ni působila celá řada vlivů: prožíváme ozbrojené konflikty, ale také vnímáme kulturní války nebo environmentální problémy, které ovlivňují naše představy o minulosti a budoucnosti. Kromě těchto aktuálně zakoušených událostí nelze nezmínit vliv pandemie Covid-19 na způsoby, jakými zacházíme s minulostí ve veřejném prostoru. Na tyto impulzy reagují jak různorodé paměťové instituce, tak také paměťová studia, která popisují mimo jiné radikalizaci paměti, prézentismus či zdůrazňují její dynamiku skrze pojem ekologie paměti. Čtvrtý ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru proto věnujeme proměnám paměti pod tlakem nejrůznějších tenzí a konfliktů.

Tematické okruhy:

 1.     Paměť a konflikty

Jako konflikty chápeme nejen současné války, ale také války kulturní, jednotlivé kontroverze, konfliktní výklady a interpretace konkrétní historické události. Zároveň s tím chceme akcentovat perspektivu smíření a poválečné obnovy. Vnímáme souvislost mezi připomínáním již ukončených konfliktů s konflikty stávajícími. Chceme se také zaměřit na vliv digitálních médií a technologií na paměťové konflikty. 

 • Jak současné konflikty ovlivňují zacházení s minulostí ve veřejném prostoru?
 • Jak kulturní války pracují s historickými tématy?
 • Konstelace konfliktů: jak se odehrávají spory o minulost (prostory, média, aktéři, témata, instituce)?
 • Jaké máme k dispozici příklady smíření rozdělených komunit a jak jim rozumět?
 • Jakou zkušenost s těmito tématy mají učitelé, edukátoři a všichni, kdo pracují ve vzdělávání?

2.   Centra a periferie paměti

Paměť není nikdy jednotná. Klademe si proto za cíl zmapovat a lépe porozumět centrům i okrajům paměti v lokálních i globálních rámcích. Kategorie centra a periferie chápeme jako proměnlivé v závislosti na čase a perspektivě. Zajímá nás také, jak využívat okrajové perspektivy a témata ve vzdělávání.

 • Kde jsou periferie paměti v českém, středoevropském i globálním měřítku?
 • Jaká jsou ústřední a jaká okrajová média paměti?
 • Jak pracovaly, pracují či mohou pracovat s okraji paměťové instituce?
 • Jaké perspektivy a témata se naopak v posledních letech ve veřejném prostoru emancipují a za jakých podmínek?

3.    Proměny přístupů k paměti

Třetí blok vyzývá k reflexi současných debat o proměnách paměti jako takové. Paměť se od dob sociální paměti Maurice Halbwachse, ale i míst paměti Pierra Nory výrazně změnila. Otevíráme prostor pro diskusi o koncepčních posunech v tomto poli, ať se již jedná o paměť jako celek nebo o její jednotlivé projevy (digitální média, média paměti, populární kultura, muzea a další paměťové instituce, školství a vzdělávání, paměť a krajina či paměť a změna klimatu).

 • Jak se pod tlakem probíhajících válek proměňuje paměť samotná?
 • Jak popsat proměny paměti od dob publikování Míst paměti Pierra Nory?
 • Jaké pojmy a koncepty mohou být produktivní pro řešení výše popsaných problémů na poli paměti (viz okruhy 1 a 2)?
 • Jaké místo má nebo mohou mít didaktiky různých oborových zaměření?

Call for Papers     Registrace příspěvků

Ukončení registrace příspěvků: 15. května 2024
Výsledek výběru příspěvků: 28. června 2024

Anonymizované příspěvky bude vybírat Programový výbor.

Konferenční poplatky (přednášející i posluchači): 

Vstup 1 den: 400,- Kč
Vstup oba dny: 500,- Kč
Studenti: zdarma (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

Vybrané příspěvky bude možné publikovat jako studie v časopisech Dějiny a současnost, Moderní dějiny a Soudobé dějiny.

Všechny události
konference, Pro veřejnost i odborníky
17. 10. 2024 – 18. 10. 2024
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem