PhDr. Filip Binder

doktorand Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 289

Odborné zaměření

šlechta v 18. a v 19. století, šlechtická sídla, historická geografie a krajinotvorba, dějiny cestování, kultura období osvícenství a romantismu

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2011–2014: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Zámek Hluboká v 19. století a Jan Adolf ze Schwarzenberga / Hluboká Castle in the 19th Century and Johann Adolf zu Schwarzenberg

2014–2017: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – archivnictví a pomocné vědy historické, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty ve druhé polovině 18. a na začátku 19. století a jejich vlivy a dopady / In the Track of Culture, Nature and Cognition. Foreign Journeys of Bohemian and Austrian Nobility in the Second Half of the 18th and at the Beginning of the 19th Centuries and Their Influences and Impacts

2017–dosud: doktorské studium, obor: České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Česká a rakouská šlechta a romantismus / Bohemian and Austrian nobility and the Romanticism

2019: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Zahraniční stáže a stipendia

2–7/2016: Universität Wien, Rakousko
5–6/2019: British Library, Velká Británie
7–8/2019: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Německo

Tuzemské granty a významné projekty

2018–2020: Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků / Krásný Dvůr in the context of European landscape gardens, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA18-07366S, člen týmu, příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., spolupříjemci: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 

Významná ocenění

2011: Cena Učené společnosti České republiky za studii Pohádkový svět krále Ludvíka II. Bavorského