PhDr. Blanka Zubáková (Jedličková)

doktorandka Oddělení dějin 20. století (rodičovská dovolená)

Praha

Odborné zaměření

sociální a kulturní dějiny v první polovině 20. století se specializací na období 1938–1948,
dějiny protinacistického odboje, gender history

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2007–2011: bakalářské studium (Bc.), studijní program: Historické vědy, obor: Kulturní dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, bakalářská práce: Ženy okolo ilegálního časopisu „V boj“ 1939–1942 / Women around the illegal magazíne „V boj“ 1939 to 1942

2011–2013: magisterské studium (Mgr.), studijní program: Historické vědy, obor: Kulturní dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, diplomová práce: Ženy na rozcestí – komparace ženských osobností okolo divadla 1939–1945 / Women at the Crossroad - Comparison of Female Personalities around the Theatre during 1939–1945

2016: rigorózní řízení (PhDr.), studijní program: Historické vědy, obor Kulturní dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, rigorózní práce: Na pozadí legendy – Neznámé pohledy na ilegální skupinu „Tři králové“ / With a legend in the background: unknown views of the illegal group named “Three Kings”

2013–dosud: doktorské studium, studijní program: Historie, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice, disertační práce: Proměny ženských filmových hvězd v moderní české společnosti – Vývoj „star studies“ od 30. let do poloviny 50. let 20. století / Transformation of Female Movie Stars in Contemporary Czech Society – Development of "Star Studies" from the 1930s to the middle of the 1950s.

Zahraniční stáže a stipendia

2009–2010 Universität Passau, roční studijní pobyt (Erasmus)

Významná ocenění

2014: 1. místo ve studentské soutěži Nakladatelství Academia
2016: Magnesia Litera 2016 – DILIA Litera pro objev roku za knihu Ženy na rozcestí – Divadlo a ženy okolo něj 1939–1945