Mgr. Vojtěch Szajkó, Ph.D.

vědecký pracovník Oddělení biografických studií
výkonný redaktor Českého časopisu historického

Praha
+420 225 443 234

Odborné zaměření

české a obecné dějiny novodobé (1789–1939), dějiny vojenství, dějiny vědy a techniky, habsburská monarchie, historiografie, biograficko-lexikální výzkum

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2006–2009: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, bakalářská práce: Opavsko a prusko-rakouská válka 1866 / Opava Region and the Austro-Prussian War of 1866 

2009–2011: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, magisterská práce: Prusko-rakouská válka 1866 a rakouské Slezsko / The Austro-Prussian War of 1866 and Austrian Silesia 

2011–2015: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, disertační práce: Využití železnic, pošt a telegrafu rakouskou armádou v letech 1848–1914 / The Use of Railways, Post and Telegraph by the Austrian Army in 1848–1914 

Zahraniční stáže a stipendia

2012: Österreichisches Staatsarchiv; Kunsthistorisches Museum, Wien, studijní pobyt – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.3 Historizace střední Evropy
2013: Technische Universität, Dresden, studijní pobyt – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.3 Historizace střední Evropy
2014: Österreichisches Staatsarchiv, Wien, odborná stáž – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2.3 Historizace střední Evropy; studijní pobyt – SGS/7/2014 Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848–1914
2019: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Wien, pracovní a studijní pobyt – Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků, Akademie věd České republiky

Tuzemské granty a významné projekty

2014: Rakouská armáda a telegrafie v letech 1848–1914 / The Austrian Army and Telegraphy in 1848–1914, poskytovatel: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Studentská grantová soutěž, projekt SGS/7/2014, hlavní řešitel 

2019–2020: Vojenské zdravotnictví v habsburské monarchii v letech 1848–1914 / Military Healthcare in the Habsburg Monarchy in 1848–1914, poskytovatel: AV ČR, Program na podporu mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků, hlavní řešitel 

Významná ocenění

2018: Cena Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, určená badatelům do 35 let, v kategorii B, za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914
2018: Cena Miroslava Ivanova v kategorii III – za díla autorů literatury faktu do 39 let, prémie za knihu Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 1848–1914