PhDr. Jan Slavíček, Ph.D.

vědecký pracovník Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha

Odborné zaměření

hospodářské a sociální dějiny 20. století (zejm. dějiny obchodu a družstevnictví, business history), teorie a kritika totalitarismu, geopolitika

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1997–2005: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie – politologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Sociakol – družstvo pro osídlování pohraničí / Sociakol – The Consumer Cooperative for Settlement of Border Areas

2007–2015: doktorské studium (Ph.D.), obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Sonda do vývoje českého spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 (kraj Ústí nad Labem) / From the Wold of Business to the World of Planned Distribution. A Look into Development of Czech Consumer Cooperatives: 1945–1956 (Ústí nad Labem Region)

Zahraniční stáže a stipendia

2000: jednosemestrální studijní stáž na Freie Universität Berlin v rámci programu Erasmus/Socrates

Tuzemské granty a významné projekty

2016: Veřejná správa v ČR v oblasti muzejnictví / Public Administration of Museums in Czech Republic, poskytovatel: MK ČR, program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví – Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách, člen týmu, příjemce: Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o.

2016: Public relations a marketing v muzejnictví / Public Relations and Marketing for Museums, poskytovatel: MK ČR, program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví – Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách, člen týmu, příjemce: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

2017: Základy muzejního PR a marketingu / The Basics of PR and Marketing for Museums, poskytovatel: MK ČR, program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví – Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách, člen týmu, příjemce: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha

2017: Evropské válečné konflikty 19. a 20. století v českých muzeích / European Armed Conflicts of the 19th and 20th Century in Czech Museums, poskytovatel: MK ČR, program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví – Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách, člen řešitelského týmu, příjemce: Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o.

2017: Památky UNESCO kolem nás / UNESCO-monuments around us, poskytovatel: MK ČR, program: Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví – Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách, člen řešitelského týmu, příjemce: Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o.

2020–2022: Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci / Historical sources of Krkonoše: Development of a system of record keeping, processing and presentation of (historical) sources for the history and for the culture of Krkonoše and its use in research and in education, poskytovatel: MK ČR, program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II), identifikační kód: DG20P02OVV010, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i., další účastník projektu: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

2020–2022: Družstevnictví a politika za první Československé republiky / Cooperative Movement and Politics in the First Czechoslovak Republic, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA20-15238S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Výuka

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. (2013–2017, od 2019)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hospodářských a sociálních dějin (od 2015)

Významná ocenění

2016–2017: Družstvo Včela v letech 1905–1938. Stipendium Hlávkovy nadace