PhDr. Václava Horčáková

vedoucí projektu Bibliografie dějin Českých zemí
odborná pracovnice Oddělení biobibliografických studií a knihovna

Praha
+420 225 443 305

Odborné zaměření

otázky souběžné (registrující) i retrospektivní historické bibliografie a problematika automatizace knihovnických procesů

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1979–1983: vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Opozice na českém zemském sněmu před rokem 1848

1984: rigorózní řízení (PhDr.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1984–1989: postgraduální studium (PhDr.), obor: muzeologie, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykovy univerzity), závěrečná práce: Okresní jednota musejní v Brandýse nad Labem v letech 1911–1945

Tuzemské granty a významné projekty

1997–1999: Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického / Complete bibliography of one hundred years of the Czech Historical Review, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/97/0683, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2000–2002: Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického / Complete bibliography of one hundred years of the Czech Historical Review, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, reg. č. 409/00/1723, hlavní řešitelka, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2012–2016: Bibliografie dějin Českých zemí / Bibliography of the History of the Czech Lands, poskytovatel: MŠMT ČR, program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, identifikační kód: LM2011018, členka týmu, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.

2019–2022: Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy / Digital Research Infrastructure for Language Technologies, Arts and Humanities, poskytovatel: MŠMT ČR, program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI, identifikační kód: LM2018101, členka týmu, hlavní příjemce: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, partnerské instituce: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Moravská zemská knihovna v Brně; Národní filmový archiv; Národní galerie v Praze; Národní knihovna České republiky; Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Filozofická fakulta Masarykovy univerzity; Fakulta informatiky Masarykovy univerzity; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

Členství v redakčních radách

redaktorka edice Bibliografie dějin Českých zemí

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

členka Ediční rady AV ČR (od 2010)

Významná ocenění

2016: Medaile Zdeňka Václava Tobolky za významný přínos českému knihovnictví