Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.

postdoktorand Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 323

Odborné zaměření

sociální a kulturní dějiny českých zemí 1. poloviny 20. století v evropském kontextu, dějiny Romů a Sintů, dějiny kriminality a vězeňství, gender history, postkoloniální teorie, rasismus

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2007–2012: bakalářské studium (Bc.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, bakalářská práce: Časopis Česká stráž (1890–1901) a jeho profilující osobnosti / Česká stráž Journal (1890–1901) and its most Influential Editors

2012–2014: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: Proměna československé společnosti 30. let 20. století / The Transformation of the Czechoslovak Society in the 1930s

2014–2020: doktorské studium (Ph.D.), obor: Integrální studium člověka – obecná antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, disertační práce: „Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v meziválečném Československu, za druhé republiky a v počáteční fázi Protektorátu Čechy a Morava (1918–1941) / „The Gypsy Scourge!“ Creation and Implementation of Anti-Gypsy Measures in interwar Czechoslovakia and After, 1918–1941

Zahraniční stáže a stipendia

09/2016: Institut für Geschichtswissenschaften, Philosophische Fakultät, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (DAAD)
10/2016–03/2017: Historický ústav Slovenskej akadémie vied (Národný štipendijný program Slovenskej republiky)
10/2017–07/2018: Viena Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (Junior Fellow)
09/2018–08/2019: CEFRES, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (Ph.D. Fellow)
09/2019–08/2020: CEFRES, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (Associated Ph.D. Fellow)

Mezinárodní granty a projekty

2016–2021: externí spolupracovník mezinárodního výzkumného projektu ERC Roma Civic Emancipation Between the Two World Wars, hlavní řešitelka: prof. Elena Marushiakova, University of St. Andrews

Tuzemské granty a významné projekty

2015–2018: „Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu v letech 1918–1940 / „The Gypsy Scourge!“ Creation and Implementation of Anti-Gypsy Measures in Czechoslovakia in 1918–1940, poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy, č. 54.216, hlavní řešitel, příjemce: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Výuka

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (od 2020)