Dr. Martin Rohde

Research Fellow – Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 247

Odborné zaměření

imperiální dějiny; transnacionální a transregionální kontakty; dějiny vědění a vědy; historické vnímání prostoru; dějiny eugeniky a rasismu; historická paměť; regionální zaměření: habsburská monarchie, Ukrajina, ruské impérium, Sovětský svaz, Polsko, ČSR

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

2011–2016: magisterské studium (Mgr.), obor: Historie, Slovanská studia a Dějiny východní Evropy na univerzitách v Salzburgu (Rakousko) a Göttingenu (Německo)

2017–2020: doktorské studium (Ph.D.), obor: Historie, Univerzita Innsbruck, disertační práce: 'Nationale Wissenschaft' zwischen zwei Imperien. Die Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften, 1892–1918 [‘National Science’ between two Empires. The Shevchenko Scientific Society, 1892–1918], vedoucí práce: Kurt Scharr (Innsbruck), Kerstin Jobst (Vídeň)

Zahraniční stáže a stipendia

2017: tříměsíční badatelské stipendium poskytnuté German-Ukrainian Historical Commission (L’viv, Kyiv, Chernivtsi, Ternopil’)
09/2018: Center for Urban History of East Central Europe, L’viv, Residence Grant
2018–2020: podíl na několika projektech na univerzitách v Innsbrucku, Vídni, Lvově, Kyjevě, Praze a Varšavě
09/2020: Dobrovského Fellowship, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
10/2020–1/2021: Post-Doc Bridge-grant, poskytnutý prorektorem pro vědu innsbrucké univerzity
08–09/2021: badatelský pobyt v Rakouském muzeu etnografie, Vídeň
08/2021: badatelský pobyt, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, LMU München

Mezinárodní granty a projekty

03/2022–03/2025: Schrödinger-Fellowship, Rakouská grantová agentura (FWF)

03/2019–09/2020: hlavní řešitel výzkumného projektu “Shevchenko Scientific Society in German-speaking space. Entanglements of Austrian and Ukrainian science, 1894–1914”, Tyrolská grantová agentura

Výuka

Univerzita Innsbruck (2017–2020)
Univerzita Halle-Wittenberg (2020–2022)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

Herder-Institute Research Academy (od 2016)
Graduate School “Austrian Studies” / Alumnus (2017–2020)
spoluvydavatel blogu History of Science in Central, Eastern and Southeastern Europe (od 2019)
Verband der Osteuropahistorikerinnen und Osteuropahistoriker e.V. (od 2020)
Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (od 2020)
Leibniz WissenschaftsCampus Eastern Europe Global Area, Affiliate Researcher (od 2021)

Významná ocenění

2020: Award of Excellence by the Austrian Ministry for Education, Science and Research