doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

vědecká pracovnice Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin

Praha
+420 225 443 340

Odborné zaměření

česká společnost 19. století s důrazem na dějiny cenzury, historické vědomí, výzkum období tzv. Bachova absolutismu

Vystudované programy, školy a témata závěrečných prací, dosažené akademické tituly

1980–1985: vysokoškolské studium (= magisterské), obor: Čeština – dějepis, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1985: rigorózní řízení (PhDr.),  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

1986–1997: vědecká aspirantura (CSc. = Ph.D.),  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Milován a sledován. Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819–1864

2009–2010: habilitační řízení (doc.), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, habilitační práce: Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy

Tuzemské granty a významné projekty

2010–2013: Literární cenzura v obrysech. Administrativní kontrola a regulace literární komunikace v české kultuře 19. a 20. století / Literary censorship in outline. Administrative control and regulation of literary communication in 19th and 20th century Czech culture, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GAP406/10/2127, členka týmu, příjemce: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

2012–2016: Korespondence Karla Havlíčka / Karel Havlíček’s Correspondence, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GAP406/12/0691, členka týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

2017–2019: Publicistika a korespondence Karla Havlíčka / Journalism and correspondence of Karel Havlíček, poskytovatel: GA ČR, program: Standardní projekty, identifikační kód: GA17-13671S, členka týmu, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Výuka

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav českých dějin (od 2002)
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra dějin a didaktiky dějepisu (od 2018) 

Členství v redakčních radách

členka redakčního kruhu Českého časopisu historického (od 2014)
členka redakční rady Práce z dějin Akademie věd (od 2010)
členka redakční rady Sborníku Národního muzea – řada literární (od 2010)

Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách

členka (2007–2015) a předsedkyně (2011–2015) oborové rady České dějiny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

Významná ocenění

2008: Cena Magnesia Litera za nakladatelský čin za knihu Božena Němcová. Korespondence I–IV vydané v letech 2003–2007
2009: Cena Nakladatelství Academia za knihu Josef Němec. Neobyčejný muž neobyčejné ženy