Tuzemský projekt

Židé v Černé Hoře. Od neviditelnosti k obci

Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2023
| ID projektu: GA20-02699S

Projekt se zaměřuje na dosud prakticky neprozkoumanou problematiku moderních dějin a současnosti židovské komunity v Černé Hoře. Bude založen na kombinaci historického (archivního) a terénního výzkumu (polostrukturované rozhovory, zúčastněné pozorování). Projekt hodlá rekonstruovat dosud "neviditelné" dějiny židovského obyvatelstva v Černé Hoře ve 20. století (zejména 2. světová válka a socialistické období), zformování oficiální, státem uznané židovské obce po vyhlášení nezávislosti země v roce 2006 a současné narativy o minulosti a kolektivní identitě. Archivní a terénní výzkum proběhne především v Černé Hoře. Hlavní výsledek bude představovat kolektivní monografie v angličtině.

Příjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.