Tuzemský projekt

Trestat nebo napravovat? Gender, práce a disciplinace v donucovací pracovně v českých zemích (1918-1950)

Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2023–2025
| ID projektu: GA23-05641S

Projekt se zaměřuje na instituci donucovací pracovny, která měla sloužit k dodatečnému trestání odsouzenců za takové trestné činy, jež byly považovány za projevy "štítění se práce", i k jejich nápravě skrze práci. Ve třech odborných studiích a monografii se budeme zabývat významem práce a jejími podobami, formami dohledu a trestání, každodenností káranců a káranek v donucovacích pracovnách, utvářením genderových a sociálních norem "řádného života" a "poctivé práce" a rolím donucovací pracovny při vytváření nových institucí nucené práce v českých zemích. Kombinace pohledu dovnitř této instituce jak pro muže, tak pro ženy a jejího zasazení do širších dobových sociálních, politických, ekonomických a kulturních kontextů umožní zachytit dynamiku politických, sociálních i kulturních dějin českých zemí 1. poloviny 20. století.

Příjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.