Tuzemský projekt

Správa území v prostoru a čase

Poskytovatel: TA ČR
| Trvání projektu: 2020–2023
| ID projektu: TL03000264

Projekt je zaměřen na komplexní studium podkladů k evidenci vlastnických vztahů ve spojitosti se správními a administrativními jednotkami v období novověku pro historickou zemi Čechy a podrobněji v modelových územích. Metodicky je založen na kombinaci studia písemných, kartografických a ikonografických pramenů, přičemž tato problematika je studována s ohledem na vzájemné vazby vývoje vlastnictví půdy a správy území. Cílem projektu je implementace všestranně použitelného prostředí pro vyhledávání a syntézu dat o patrimoniální správě, využití krajiny a hierarchizaci správních a administrativních jednotek včetně odkazů do bibliografie k jednotlivým jednotkám, a to formou veřejné webové aplikace, která představuje základní a dosud chybějící pomůcku pro archivní a knihovní pracoviště.

Řešitel

Spoluřešitel

Václava Horčáková
PhDr.

Příjemce

Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

Spolupříjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Státní oblastní archiv v Praze