Tuzemský projekt

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Poskytovatel: MŠMT ČR
| Trvání projektu: 2023–2026
| ID projektu: LM2023062

Tato výzkumná infrastruktura si klade za cíl zpřístupnit digitalizované zdroje z předních národních kulturních, paměťových či vzdělávacích institucí, zahrnující obory jazykovědy, historie, archeologie, historické bibliografie, filosofie, vědy o kultuře, historie umění, filmové kultury, vizuálních umění, muzikologie, historie hudby, etnologie a folklóru.

Řešitel

Příjemce

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova 

Spolupříjemce

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 

Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Institut Terezínské iniciativy, obecně prospěšná společnost 

Knihovna Akademie věd ČR 

Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Moravská zemská knihovna 

Národní archiv 

Národní filmový archiv 

Národní galerie 

Národní knihovna Praha 

Památník Terezín 

Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 

Západočeská univerzita v Plzni