Tuzemský projekt

Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy

Poskytovatel: MŠMT ČR
| Trvání projektu: 2019–2022
| ID projektu: LM2018101

Cílem LINDAT/CLARIAH-CZ je otevřeným způsobem zpřístupnit digitalizované datové zdroje v oblasti jazykových technologií, umění a humanitních věd široké vědecké komunitě i studentům v ČR i EU a zároveň získat přístup k obdobným zdrojům dostupným v evropských sítích CLARIN a DARIAH. CLARIN a DARIAH. LINDAT/CLARIAH-CZ se zapojuje do mezinárodní spolupráce mezi obdobnými výzkumnými infrastrukturami i přímo mezi institucemi ve všech humanitních oborech a klade důraz na digitální a interdisciplinární metody zpracování, včetně moderních metod strojového učení a umělé inteligence. Součástí aktivit LINDAT/CLARIAH-CZ je i analýza právních aspektů použití zdrojů z oblasti digitálních humanitních věd vzhledem k možným autorskoprávním omezením a minimalizace jejich dopadů na vědeckou a výzkumnou práci. LINDAT/CLARIAH-CZ rovněž nabízí know-how, softwarové nástroje pro zpracování jazykových a jiných digitálních zdrojů a vývoj zejména jazykových technologií pro potřeby průmyslu a služeb, včetně využití v nových kulturních a kreativních oborech průmyslu.

Řešitel

Spoluřešitel

Václava Horčáková
PhDr.

Příjemce

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Spolupříjemce

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita 
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita 
Moravská zemská knihovna v Brně
Národní filmový archiv
Národní galerie v Praze
Národní knihovna České republiky
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova 
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni