Tuzemský projekt

Basilejská univerzita a české země (1460–1630)

Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2021–2023
| ID projektu: GA21-00227S

Projekt usiluje o systematický, dosud nerealizovaný výzkum vztahů mezi basilejskou univerzitou a českými zeměmi (1460–1630). Jeho hlavním cílem je vydání cizojazyčné syntézy, jež v souladu s aktuálními metodologickými proudy a v komparaci s podobnými zahraničními projekty zaplní zjevnou mezeru v dosavadním bádání a zároveň nabídne východisko pro další výzkumy. Díky pramenným rešerším a analýze shromážděných bio-bibliografických údajů postihne řadu aspektů samotných studií obyvatel Čech a Moravy v Basileji (jejich sociální, geografickou, národnostní či konfesijní skladbu, vzdělanostní curricula, hmotné zázemí, sociální kontakty, další kariéry apod.), ale také souvisejících, výrazně tematicky i interdisciplinárně přesahových otázek (role studií ve Švýcarsku v utváření intelektuálních sítí či budování knihoven, v mecenátu, transferu idejí v oblasti literární činnosti apod.). Téma bude v komparativním rámci představeno také na mezinárodním grantovém workshopu i dalších konferencích.

Příjemce

Historický ústav AV ČR, v. v. i.