Projekty

Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2022–2024
| ID projektu: GA22-11931S
Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení "české války" roku 1618)
Hlavní navrhovatel formuloval hypotézu, která významným způsobem mění interpretaci příčin vzniku vojenského konfliktu...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2021–2023
| ID projektu: GA21-00227S
Basilejská univerzita a české země (1460–1630)
Projekt usiluje o systematický, dosud nerealizovaný výzkum vztahů mezi basilejskou univerzitou a českými zeměmi (1460–1630)....
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: TA ČR
| Trvání projektu: 2020–2023
| ID projektu: TL03000264
Správa území v prostoru a čase
Projekt je zaměřen na komplexní studium podkladů k evidenci vlastnických vztahů ve spojitosti se správními a administrativními...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: DG20P02OVV010
Prameny Krkonoš. Vývoj systému evidence, zpracování a prezentace pramenů k historii a kultuře Krkonoš a jeho využití ve výzkumu a edukaci
Krkonoše jsou oblast poznamenaná ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné radikální politické...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-15238S
Družstevnictví a politika za první Československé republiky
Mezioborově založený projekt se soustředí na problematiku družstev a družstevního hnutí v gravitaci politických...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-10953S
Konfesní pluralita a knižní kultura v prostřední jednoty bratrské na počátku 17. století
Interdisciplinární projekt je zaměřen na výzkum vztahu jednoty bratrské a knižní kultury v prvních dvou desetiletích...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-09518S
Postila Petra Chelčického
Navrhovaný projekt zamýšlí předložit kritickou edici a analýzu Postily Petra Chelčického. Tento zřejmě nejoriginálnější...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-19459S
Středoevropské pohoří Krkonoše 1890–1950: modernita, turistika, nacionalismus
Projekt usiluje zkoumat vztahy mezi moderní horskou turistikou, ochranou přírody a nacionalistickou politikou v Krkonoších...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2020–2022
| ID projektu: GA20-02699S
Židé v Černé Hoře: od neviditelnosti k obci
Projekt se zaměřuje na dosud prakticky neprozkoumanou problematiku moderních dějin a současnosti židovské komunity...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MŠMT ČR
| Trvání projektu: 2019–2022
| ID projektu: LM2018101
Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy
Cílem LINDAT/CLARIAH-CZ je otevřeným způsobem zpřístupnit digitalizované datové zdroje v oblasti jazykových technologií,...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: GA ČR
| Trvání projektu: 2019–2022
| ID projektu: GA19-09017S
Česká univerzitní polonistika do roku 1939 (od polonofilství k systematickému bádání o dějinách polského jazyka a literatury)
Projekt je zaměřen na výzkum dějin české polonistiky v její univerzitní podobě až do roku 1939. Sleduje vývoj...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2018–2022
| ID projektu: DG18P02OVV019
Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu
Projekt si klade za cíl přispět k poznání, systematické dokumentaci a nastavení objektivních hodnotících kritérií...
Více
Tuzemský projekt
| Poskytovatel: MK ČR
| Trvání projektu: 2018–2022
| ID projektu: DG18P02OVV015
Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru)
Města patřící v minulosti českým královnám, tzv. královská věnná města (stabilněji Hradec Králové, Chrudim,...
Více