Pozůstalost Augusta Sedláčka

Oddělení dějin středověku spravuje Pozůstalost Augusta Sedláčka, která vznikla jako výsledek odborné činnosti tohoto významného českého historika (1843-1926) a jeho spolupracovníků. Jádro fondu tvoří rozsáhlá kartotéka (přes 200 tisíc kartotéčních lístků), která společně s více jak 200 sešity excerpt představuje cennou pomůcku pro českomoravský historický místopis, genealogii, heraldiku, sfragistiku a vlastivědu. Tento unikátní soubor, sahající od středověku do raného novověku, byl sestaven z výpisů, jež pořídil A. Sedláček při studiích v českých, moravských i zahraničních archivech. Často jsou tak jedině v Sedláčkově pozůstalosti zachyceny i prameny, které byly později zničeny nebo se staly nezvěstnými. 

Součástí fondu je také soubor kreseb Karla Brantla.

Fond je ve fyzické podobě zpřístupněn pro badatelskou veřejnost pouze výjimečně a po předchozí domluvě.

Kontakt

PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
e-mail: dolezal@hiu.cas.cz

Digitalizovaná část pozůstalosti i soubor kreseb Karla Brantla je k dispozici na:
http://www.augustsedlacek.cz/