Podatelna Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Adresy pro doručování analogových dokumentů a dokumentů na přenosných technických nosičích dat:

Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
Historický ústav AV ČR, v. v. i., pobočka Brno, Veveří 967/97, 602 00 Brno

Úřední hodiny podatelny:

pondělí – čtvrtek: 8–11:30, 12:30–15 hod.
pátek: 8–11:30 hod.

Adresy pro doručování digitálních dokumentů:

sekretariat@hiu.cas.cz

Identifikátor datové schránky:

fr7nphp  

Historický ústav přijímá elektronické dokumenty v následujících formátech:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc (MS Word Document)
 • xls (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

Velikost datové zprávy podávané standardní elektronickou poštou, nikoliv přes datovou schránku: 10 MB
Velikost zprávy dodávané přes datovou schránku: 10 MB
Technické požadavky na obrazové dokumenty: rozlišení snímání nejméně 300 x 300 dpi, barevná hloubka nejméně 24 bitů nebo 256 stupňů šedi, jde-li výlučně o černobílé převádění.
Podporovaná předávací média: CD / DVD, USB disk.

Historický ústav nepřijímá:

Komprimované, šifrované nebo spustitelné soubory ani soubory, do nichž bude přístup chráněn heslem.

Datové soubory obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo informacích Historického ústavu, popřípadě způsobilý poškodit Historický ústav zneužitím informací). Projevem tzv. škodlivého kódu je rovněž stav, kdy dokument není uživatelsky vnímatelný – čitelný.

V případě doručení elektronického nebo analogového dokumentu, u něhož byl zjištěn tzv. škodlivý kód a lze z něj identifikovat kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí jej Historický ústav o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se Historickému ústavu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze odesílatele určit, Historický ústav dokument nezpracovává.

Zodpovědnost (včetně právní zodpovědnosti) za dodržení výše uvedených podmínek nese odesílatel.