Podání podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zásady pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Mgr. Dominika Schejbalová
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
tel.: +420 225 443 252, +420 286 887 513
e-mail: sekretariat@hiu.cas.cz

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu:

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.
statutární zástupce ředitele
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
+420 225 443 250
e-mail: nemecek@hiu.cas.cz 

Mgr. Dominika Schejbalová
Prosecká 809/76, 190 00 Praha 9
tel.: +420 225 443 252, +420 286 887 513
e-mail: sekretariat@hiu.cas.cz


Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat:

 • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované  informace a doplnění dalších povinných údajů podle § 14 zákona 106/1999 Sb.
 • nedostane-li kontaktní osoba Historického ústavu od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti 
 • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení,  nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem 
 • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti 
 • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou: 
  - vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných oborech, 
  - žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti, 
  - nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu, který má závažný zájem na předmětu žádosti 
 • o prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů 
 • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací