Otevřená věda

Otevřená věda je projekt Akademie věd ČR, jehož cílem je otevřít cestu k vědě a výzkumu studentům, pedagogům i širší veřejnosti. V jejím rámci se každoročně studentům středních škol otevírají stáže na jednotlivých pracovištích AV ČR. Stáže jsou formulovány jako roční tematické projekty (od 1. ledna do konce kalendářního roku), na kterých pracují jeden až tři studenti pod vedením některého z vědeckých pracovníků AV ČR. Výsledky svých projektů pak stážisté prezentují v odborné soutěži. Nové stáže jsou vypisovány vždy v měsíci říjnu. Více ZDE

Do projektu Otevřená věda se Historický ústav AV ČR zapojuje dlouhodobě. V roce 2019 byla práce studenta Gymnázia Špitálská (Praha 9) Štěpána Rybáka oceněna druhým místem na konferenci Otevřené vědy. Jeho stáž „Tradice českých bádání o Rusku“ vedl doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
 

2022

Více ZDE

Název stáže: Dějiny Židů v českých zemích

Lektor: Mgr. Daniel Baránek, Ph.D.

Stážisté: Tadeáš Krejčí, Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1
                Kateřina Nejedlá, Gymnázium Vysoké Mýto
                Simona Petržílková, Anglo-české gymnázium Amazon, Praha 1

Název stáže: Meziválečné nedemokratické režimy ve střední Evropě

Lektor: PhDr. Jan Květina, Ph.D.

Stážistka: Anna Vaňačová, Gymnázium Joachima Barranda Beroun

Název stáže: Obraz nepřítele v české kolektivní paměti

Lektor: PhDr. Jan Květina, Ph.D.

Stážistka: Aneta Chaloupková, OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové

Název stáže: Svoboda jako politický argument ve střední Evropě 

Lektor: PhDr. Jan Květina, Ph.D.

Stážisté: Markéta Kubová, Gymnázium Budějovická, Praha 4
                Jakub Valucha, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice

Název stáže: Bibliografie je kompas v moři knih

Lektorka: PhDr. Václava Horčáková

Stážistka: Lada Chorovská, Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1

Název stáže: Příprava podkladů a vkládání dat do databáze v rámci projektu Správa území v prostoru a čase (TAČR)

Lektorka: PhDr. Václava Horčáková

Stážisté: Lucie Martináková, Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9 
                Ondřej Nováček, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Název stáže: Máme se bát Ruska?

Lektor: doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. 

Stážisté: Veronika Marešová, Biskupské gymnázium, Brno 
                Emma Novotná, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
                Navenka Petříčková, Moravské gymnázium, Brno