Ombudsman/ka

Etický kodex Historického ústavu (dále HÚ) Akademie věd České republiky se odvolává mj. na činnost ombudsmana / ombudsmanky HÚ, event. etické komise HÚ. Ombudsman / ombudsmanka je jmenován ředitelem / ředitelkou HÚ na funkční období pěti let a je osobou, na níž se může kterýkoliv zaměstnanec / zaměstnankyně HÚ obrátit při jakémkoliv porušení etického kodexu. Etická komise je ustanovována zvlášť k řešení závažnějších případů porušení etického kodexu.

Ombudsmanka: doc. PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.
Funkční období: 1. 5. 2023 - 30. 4. 2028
Kontakt: ombudsman@hiu.cas.cz