Mezinárodní spolupráce

Historický ústav je zapojen do řady mezinárodních aktivit. Ty se odehrávají na úrovni jednorázových konferencí, při přípravě společných publikací, jako dlouhodobé spolupráce se zahraničními pracovišti v rámci bilaterálních smluv nebo dalších projektů a také jako aktivity organizované a koordinované ze zahraničního pracoviště Historického ústavu – Českého historického ústavu v Římě zapojeného do sítě světových historických ústavů působících v Římě a Vatikánu a jejich dlouhodobých edičních i dalších badatelských projektů zahrnujících celou historickou epochu od počátků až do současnosti. Pracovníci Historického ústav dále aktivně prezentují výsledky výzkumu na světových kongresech a dalších významných mezinárodních konferencích v České republice i v zahraničí.