Mezinárodní projekty

 1. Název projektu: The geopolitical character of the post-Tridentine apostolic nunciatures (1562–1605) – a prosopographical and comparative study
  Doba řešení: 2021–2024
  Cíl: Srovnávací prosopografie papežských nunciů činných v letech 1562–1605
  Poskytovatel: Narodowe Centrum Nauki
  Nositel grantu: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Řešitel: dr. Dorota Magdalena Gregorowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Spolupracující organizace: Historický ústav AV ČR, v. v. i.; Universita degli Studi di Trento
  Členové týmu: prof. Paolo Carta, Università degli Studi di Trento; doc. Tomáš Černušák, Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  Anotace: Projekt se skládá ze dvou hlavních částí: prosopografické studie papežských nunciů následované geopolitickou analýzou činnosti papežských diplomatických misí v letech 1562–1605 v komparativní perspektivě. Obě části spolu souvisí, hlavním cílem projektu je prozkoumat, zda (a pokud ano, tak jak) ovlivňovala personální politika diplomatické, politické a náboženské aktivity Papežského stolce v sledovaném období.