Lidé a týmy

V Historickém ústavu dlouhodobě působí cca 60 vědeckých pracovníků, včetně doktorandů. Jejich výzkumné zaměření vychází ze zřizovací listiny Historického ústavu stejně jako z dlouhodobé tradice navazující na činnost předchůdce instituce, tj. Československého státního historického ústavu vydavatelského založeného roku 1921. Výzkumná činnost Historického ústavu se orientuje primárně na české (resp. československé) dějiny v rozmezí 10. – 2. poloviny 20. století, s logickým geografickým přesahem do (středo)evropského prostoru. Nedílnou součástí vědeckých aktivit pracovníků Historického ústavu pak zůstává rozsáhlá ediční i vydavatelská činnost, tedy zpřístupňování dobových pramenů a dokumentů, stejně jako práce biografické a bibliografické povahy. Tomuto směřování odpovídá rovněž organizační struktura Historického ústavu, která vychází z přirozeného chronologického rámce badatelských aktivit. Základní chronologické členění jednotlivých oddělení Historického ústavu pak doplňují tematicky orientovaná centra, společnosti a komise se specifickým zaměřením a úkoly.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací