Česká (a slovenská) univerzitní polonistika do roku 1939: Od polonofilství k systematickému bádání o dějinách polského jazyka a literatury

Autor: Roman Baron, Roman Madecki, Renata Rusin Dybalska et al.
Rok vydání: 2023
Nakladatel: Nakladatelství Lidové noviny
ISBN: 978-80-7422-879-7 (NLN); 978-80-7286-425-6 (Historický ústav)

Publikace je zaměřena na výzkum dějin české a československé polonistiky v její univerzitní podobě. Sleduje vývoj oboru od zrodu českých zájmů o polský jazyk a literaturu v době národního obrození až do uzavření českých vysokých škol v období protektorátu Čechy a Morava, a to v širším dobovém a česko-polském kontextu. Přináší také přehled profilových osobností z oblasti polonistiky, polonofilství a překladu z polské literatury. Práce má interdisciplinární, historicko-filologický charakter; propojuje bádání o historii oboru s diachronním a synchronním jazykovědným a literárněvědným výzkumem.

Publikaci lze zakoupit v komerčních knihkupectvích.