Do domu, ku wolności. Rola Czechosłowacji w migracji ludności polskiej w latach 1945–1948

Autor: Jiří Friedl
Rok vydání: 2023
Nakladatel: Historický ústav / IPN
ISBN: 978-83-8229-878-9

II wojna światowa spowodowała nie tylko ogromne straty ludzkie i materialne, ale także pociągnęła za sobą masowe migracje ludności. Po jej zakończeniu wielkim wyzwaniem międzynarodowym stała się repatriacja polskich obywateli rozsianych po Europie Zachodniej. Setki tysięcy z nich wracały do kraju przez terytorium Czechosłowacji. Na Zachód z kolei zmierzali Polacy, którzy nie akceptowali powojennej sytuacji społecznej i politycznej oraz ludzie zagrożeni represjami.