Knihovníci

Vedoucí knihovny

PhDr. Jaroslava Škudrnová
tel.: +420 225 443 241
e-mail: skudrnova@hiu.cas.cz
 

Mgr. et Mgr. Vojtěch Drašnar 
katalogizace
tel.: +420 225 443 238
e-mail: drasnar@hiu.cas.cz

Mgr. Marta Kistanová
katalogizace
tel.: +420 225 443 238
e-mail: kistanova@hiu.cas.cz

Jan Rexa 
studovna, výpůjční a meziknihovní služby
tel.: +420 225 443 238, +420 225 443 229
e-mail: rexa@hiu.cas.cz