Knihovna Brno

Knihovna brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR, v. v. i. shromažďuje literaturu k českým i obecným dějinám. Jde zejména o historiografickou produkci jak z České republiky, tak ze zahraničí, především ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Odebírá také sto titulů českých a zahraničních periodik. Součástí je i převedený fond bývalého Ústavu dějin střední a východní Evropy. Díky spolupráci s knihovnou mateřského ústavu v Praze brněnská knihovna získala i část knižní pozůstalosti německého profesora Volkera Presse z Tübingen.

Studovna

Knihovní fond je k dispozici odborné i širší badatelské veřejnosti k prezenčnímu studiu ve studovně HÚ AV ČR, v. v. i., Brno.

Zde návštěvník najde především všeobecné i odborné encyklopedie, syntetická díla, souvislé řady hlavních českých historických časopisů, poslední čísla odebíraných periodik a knižní novinky.

Knihovna nabízí bezplatné připojení k internetu pomocí Wi-Fi či badatelského počítače. Poskytuje prostor až šesti badatelům a umožňuje využít kopírovací služby. Knihovna je zapojena do služby MVS.

Adresa

Knihovna brněnské pobočky Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
Veveří 967/97
602 00  Brno

Kontakt

Lenka Smolíková
tel.: +420 532 290 500
e-mail: smolikova@brno.avcr.cz

Máte-li jakýkoli dotaz, či připomínku, napište nám.