Katalogy

Doporučujeme ověřit si dostupnost vybrané publikace na tel.: 225 443 255 nebo e-mailu: knihovna@hiu.cas.cz.

Upozornění
Externí uživatelé, tj. širší veřejnost a pracovníci ostatních ústavů AV ČR, mohou studovat dokumenty z našeho fondu pouze prezenčně ve studovně, případně mohou využít službu MVS. Děkujeme za pochopení.

On-line katalog
Starší publikace nutno ověřit v naskenovaném lístkovém katalogu.

Lístkový katalog knihovny HÚ (do roku 1992) 

Lístkový katalog knihovny UDSVE (do roku 1992) 

Publikace z lístkových katalogů je nutné objednat e-mailem předem.

Lístkový katalog kandidátských prací – naskenovaný autorský katalog kandidátských prací obhájených v Historickém ústavu (cca do roku 1993).

Výpůjční služby zajišťuje

Tomáš Batěk, tel.: 225 443 255, e-mail: batek@hiu.cas.cz
Jan Rexa, tel.: 225 443 255, e-mail: rexa@hiu.cas.cz

Fond mikrofilmů je z technických důvodů dlouhodobě nedostupný.