Centrum pro dějiny vzdělanosti

Aktivity centra

Centrum pro dějiny vzdělanosti je interdisciplinárním pracovištěm, které vzniklo při Historickém ústavu AV ČR k 1. září 2018 s cílem koordinace výzkumu v České republice v oblasti dějin vzdělanosti od středověku po nejnovější dobu a zároveň jeho intenzivnějšího propojení s podobně zaměřeným bádáním v zahraničí. Vedle toho má vlastní badatelské ambice, jež budou realizovány prostřednictvím vědeckých setkání různého druhu, podávání či řešení kolektivních grantových projektů, stejně jako vydávání odborných publikací. Kromě odborné veřejnosti cílí centrum rovněž na širokou odbornou i laickou veřejnost, které zpřístupňuje dosažené poznatky formou přednášek i dalších aktivit (výstavy apod.). Činnost centra je založena na široké mezioborové spolupráci s dalšími institucemi, a to jak s ústavy AV ČR (Filosofický ústav, Ústav pro soudobé dějiny), tak také s vysokými školami (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci ad.) i s některými muzejními institucemi (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě ad.).

Vedoucí centra

prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

Zástupce vedoucího

PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.; Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

Tajemník

Dr. Robert T. Tomczak

Kontaktní adresa

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9
e-mail: cdv@hiu.cas.cz

Vědecká rada centra

prof. Dr. Stefan Ehrenpreis; Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie, Universität Innsbruck
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.; emeritní profesor Univerzity Karlovy
doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Dr. Jean-Luc Le Cam; Université de Bretagne Occidentale
doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.; Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci
prof. dr. hab. Krzysztof Ożóg; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
PhDr. Markéta Pánková; Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.; Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Jiří Pokorný, Ph.D.; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
prof. PhDr. Petr Svobodný, CSc.; Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy