Biografický slovník českých zemí

Biografický slovník českých zemí představuje rozsáhlou mnohosvazkovou publikaci, která v cca dvaceti pěti tisících heslech-biogramech představuje a představí informace o životě a díle osobností, které utvářely duchovní i hmotný vývoj českých zemí v nejrůznějších epochách a oborech činnosti. Z hlediska tematického i chronologického se jedná o slovník univerzální s tím omezením,  že zahrnuje pouze zemřelé osobnosti, jejichž dílo je již historicky uzavřeno. Projekt se při své realizaci opírá o širokou mezioborovou spolupráci a využívá bohaté mezinárodní kontakty, zejména s biografickými badatelskými centry v sousedních zemích.

Redakční zásady při tvorbě Biografického českých zemí

Biografický slovník

Dosud vydané svazky

 • Biografický slovník českých zemí - sešity 1-15 (A-Enz) byly vydány v nakladatelství Libri, kde je možno je zakoupit také jako e-knihy 
 • Biografický slovník českých zemí, 16. sešit  Ep-Fe
 • Biografický slovník českých zemí, 17. sešit  Fi-Fn
 • Biografický slovník českých zemí, 18. sešit  Fo-Fr
 • Biografický slovník českých zemí, 19. sešit  Fu-Gn
 • Biografický slovník českých zemí, 20. sešit  Go-Gz
 • Biografický slovník českých zemí, 21. sešit  H-Ham
 • Biografický slovník českých zemí, 22. sešit  Han-Hau
 • Biografický slovník českých zemí, 23. sešit  Hav-Hel
 • Biografický slovník českých zemí, 24. sešit  Hem-Hi
 • Biografický slovník českých zemí, 25. sešit  Hl-Hol
 • Hesláře ke stažení

Jsme také na:  

Kontakt

PhDr. Zdeněk Doskočil, Ph.D.
E-mail: doskocil@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 235

Mgr. Bc. Lenka Křížová (Procházková), Ph.D.
E-mail: krizova@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 234

RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
E-mail: martinek@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 234

doc. PhDr. Martin Kučera, CSc.
E-mail: kucera@hiu.cas.cz
Telefon: +420 225 443 234