Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku

Bio-bibliografická databáze řeholníků v českých zemích v raném novověku

Databáze je zaměřena na shromažďování údajů o řeholním životě v raném novověku s možnými přesahy do staršího i mladšího období. Primárně vznikla a je rozvíjena zejména jako nástroj pro systematizaci a prezentaci biografických údajů o řeholnících a řeholnicích. Primární zdroje informací obsahuje katalog rukopisů vytvořený podle standardů požadovaných komisí pro soupis rukopisů. Za doplňkovou lze považovat databázi starých tisků, která slouží k evidenci tištěných biografických pramenů, synopsí školského divadla a jako prostředí pro ověřování postupů při práci s historickými či již zaniklými knižními fondy. 
Biografická databáze řeholníků je rozvinutou autoritní databázi, která obsahuje přes 19.000 hesel osob a korporací (řádů, řádových domů) různé úrovně a podrobnosti vyplývající z vypovídací hodnoty dochovaných pramenů i postupu výzkumných prací. Plošně zpracovány základní údaje pro kapucíny, piaristy, milosrdné a čeští augustiniány eremity. Početnou skupinu tvoří záznamy s uvedením části řeholní kariéry spojené buď s nějakou funkcí (např. představený, hudební prefekt, vojenský kaplan), nebo místem působení (komunita jezuitů v Telči či Klatovech). Takto jsou zpracovány údaje zejména o nejpočetnější řádu raného novověku u nás, o jezuitech. Kompletní či téměř kompletní životopisné karty řeholníků jsou zpracovány pouze pro jednotlivce, především řádové představené, významné osobnosti či řádové historiografy. 
Katalog rukopisů obsahuje přes 2500 záznamů je zaměřen na narativní a biografické prameny obsahuje tyto segmenty informací: vlastní kodikologický popis, identifikaci rukopisu, obsahový popis a interpretační nástroje, které rukopis zařazují z hlediska žánru, obsahu a autorství.
Krom těchto veřejných částí, které zveřejňují výsledky výzkumu v reálném čase, tj. bezprostředně po doplnění, obsahuje databáze i části neveřejné. Jde o modul shromažďující doklady o fungování školského, zejména jezuitského, divadla a moduly umožňující evidovat informace o událostech i hmotných předmětech zaznamenaných v pramenech. Záznamy zatím nejsou určeny k samostatnému prohledávání, ale slouží jako pro vytváření rejstříků a vysvětlivek v elektronické edici.

Kontakt

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D.
e-mail: locus.pietatis@gmail.com