EN CZ

30. 5. 2022: Prezentace knihy Rudolf Bahro, Alternativa. Ke kritice reálného socialismu, Stanislav Holubec (ed.), Filosofia / Historický ústav, Praha 2020

Pozvánka

Prezentace nových knih ediční řady Emancipace a kritika nakladatelství Filosofia se uskuteční dne 30. 5. 2022 od 18:00 hodin v Prostoru 39 (Řehořova 39, Praha 3).

O knize Alternativa od Rudolfa Bahra vydané ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. promluví Stanislav Holubec. O knize Marxismus a filosofie od Karla Korsche promluví Jiří Růžička.

Rudolf Bahro (1935–1997) byl jedním z nejvýznamnějších marxistických kritiků společenského zřízení Sovětského svazu a jeho satelitů. Po vydání knihy Alternativa (1. vydání 1977) byl východoněmeckým soudem odsouzen na sedm let. V říjnu 1979 byl amnestován a vystěhoval se do SRN, kde spoluzaložil stranu Zelených. Na sovětských režimech kritizoval orientaci na ekonomický růst a koncentraci politické moci v rukou aparátů. Jako alternativu navrhoval zavedení přímé demokracie, ekologickou udržitelnost a radikální společenskou rovnost. Podle východoněmecké Stasi šlo o „vysoce rafinovanou a nebezpečnou antikomunistickou propagandu“, její liberální kritici ji zase pokládali za „nebezpečně nepřiměřenou utopii“. Herbert Marcuse knihu označil za nejdůležitější marxistickou práci posledních desetiletí.

Karl Korsch (1886-1961) bývá považován za jednoho z otců-zakladatelů tzv. západního, hegeliánského marxismu. Na filosofickou scénu vstoupil nejvýrazněji roku 1923 svým spisem Marxismus a filosofie, který se spolu s Lukácsovými Dějinami a třídním vědomím pokoušel prorazit nové cesty pro marxistické myšlení po První světové válce. Korsch nicméně nikdy neustrnul na jedné pozici a celou jeho intelektuální dráhu protíná snaha o soustavné promýšlení předpokladů a hranic marxismu z hlediska událostí přinášejících nové emancipační výzvy. V mnohém se mu tak rovněž podařilo anticipovat myšlenky, ke kterým se marxismus pracně dopracovával až v poslední třetině dvacátého století.

Publikováno
13. 5. 2022